Laatste nieuws

Handreiking minister aan winkeliers over wurgcontracten verhuurders

DEN HAAG - De SGP zegt blij te zijn met de handreiking van VVD-minister Henk Kamp aan winkeliers die op straffe van boetes met wurgcontracten worden gedwongen hun zaak op zondag open te doen.

Eindelijk uitspraak rechter in beroepszaak tegen besluit Roosendaal

DEN HAAG/ROOSENDAAL – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag (CBb) heeft het tegen het koopdagenbesluit van de gemeente Roosendaal ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Raad Deventer blokkeert uitbreiding koopzondagen

DEVENTER – Het lijkt erop dat Deventer geen uitbreiding van koopzondagen krijgt. In de raadsvergadering van woensdag was er geen steun voor het voorstel van het College.

CDA Deventer fel tegen voorstel uitbreiding koopzondagen

DEVENTER – Het CDA in Deventer is fel tegen uitbreiding van de koopzondagen. Op 18 september spreekt de gemeenteraad over de zondagsopenstelling.

Winkels Amersfoort alle zondagen open van 06.00 (!) tot 22.00 uur

AMERSFOORT – De gemeenteraad van Amersfoort heeft weinig op met normen en waarden door de koopzondagen geheel vrij te geven van ’s morgens 06.00 uur (!) tot ’s avonds 22.00 uur.

Nieuwe Winkeltijdenwet per 1 juli van kracht geworden

DEN HAAG - Bij Koninklijk Besluit is op maandag 1 juli 2013 de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. De beperkende voorwaarden in de oude wet zijn in de nieuwe wetgeving geschrapt.

Eerste resultaten onderzoek koopzondagen Amersfoort gepresenteerd

AMERSFOORT – De ChristenUnie in Amersfoort heeft in de raadsvergadering deze week de eerste resultaten bekend gemaakt van het onderzoek onder winkeleigenaren, medewerkers en consumenten naar een ruimere openstelling van winkels op zondag.

Winkeliers Almere verzetten zich tegen verplichte zondagsopenstelling

ALMERE – Urban Interest in Den Haag, verhuurder van winkelruimten in Almere, neemt het niet zo nauw met de vrijheid van ondernemers om hun winkels op zondagen open te doen.

Wijziging Winkeltijdenwet in Staatsblad gepubliceerd

WASSENAAR/DEN HAAG –In het Staatsblad van 20 juni 2013 is onder nummer 217 van jaargang 2013 de Wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet gepubliceerd.

‘Bezorgd’ PKN schrijft brief aan VNG over zondagsopening

UTRECHT - Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft op 5 juni een brief geschreven aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de zondagsopening van winkels.

Share |